فروشگاه هزارنقش آماده عقد قرارداد با ادارات و سازمان های دولتی
جهت همکاری و عقد قرارداد با فروشگاه هزارنقش می توانید فرم درخواست همکاری را تکمیل و ارسال نمایید.مشاوران ما در اسرع وقت بررسی کرده و با شما تماس خواهند گرفت. شرایط فروش اقساطی برای تمامی ارگان ها در بخش ذیل به صورت کامل مشخص شده است.کارکنان سازمان ها و ارگان های طرف قرارداد فروشگاه بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن می توانند از شرایط خرید اقساطی بهره مند شوند. توجه داشته باشید که در صورت نداشتن چک صیاد که در برخی ارگان ها لازمه خرید اقساطی است ، می توانید از سفته و یا ضامن کارمندی معتبر استفاده کنید.
فرم درخواست همکاری
 
اداره پست استان خوزستان

اداره پست استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و نامه امور مالی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و نامه امور مالی

اداره استاندارد استان خوزستان

اداره استاندارد استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

اداره ورزش و جوانان استان خوزستان

اداره ورزش و جوانان استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان

اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

اداره فنی و حرفه ای استان خوزستان

اداره فنی و حرفه ای استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

اداره شیلات استان خوزستان

اداره شیلات استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی

شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

داروخانه شبانه روزی امام خمینی

داروخانه شبانه روزی امام خمینی

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و فیش حقوقی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و فیش حقوقی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

اداره کل زندانهای استان خوزستان

اداره کل زندانهای استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

دانشگاه پیام نور واحد اهواز

دانشگاه پیام نور واحد اهواز

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرکت فولاد اکسین خوزستان

شرکت فولاد اکسین خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب جنوب شرق

شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب جنوب شرق

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

سازمان هلال احمر استان خوزستان

سازمان هلال احمر استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

اورژانس 115

اورژانس 115

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

استانداری خوزستان

استانداری خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز

شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

بیمارستان امیرالمومنین

بیمارستان امیرالمومنین

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

کالا کارت بیمه ملت

کالا کارت بیمه ملت

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

ارائه کارت ملی

تاییدیه اینترنتی

شرایط اقساطی:

ارائه کارت ملی

تاییدیه اینترنتی

شرکت لایروبی

شرکت لایروبی

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره

شرکت کاوش تراز نیرو

شرکت کاوش تراز نیرو

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

نیروگاه رامین

نیروگاه رامین

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

بهین کارت سپه

بهین کارت سپه

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

مراجعه به بانک

شرایط اقساطی:

مراجعه به بانک

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

دارندگان نیک کارت

دارندگان نیک کارت

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی

دارندگان کالا کارت آسان خرید بانک تجارت

دارندگان کالا کارت آسان خرید بانک تجارت

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

با ارائه کارت ملی و کارت بانک تجارت

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک، سفته و ضامن

با ارائه کارت ملی و کارت بانک تجارت

شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق

شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و فیش حقوقی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و فیش حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

شرکت تعاونی کارکنان آبفا خوزستان

شرکت تعاونی کارکنان آبفا خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

معرفی‌نامه اداره 

اداره کل دادگستری استان خوزستان

اداره کل دادگستری استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارئه کارت ملی و معرفی نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارئه کارت ملی و معرفی نامه اداره

سازمان صدا و سیمای استان خوزستان

سازمان صدا و سیمای استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و نامه امور مالی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و نامه امور مالی

اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی 

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی 

 مجتمع مدارس غیردولتی دانشگاه چمران

مجتمع مدارس غیردولتی دانشگاه چمران

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و معرفی نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و معرفی نامه اداره

شرکت گروه ملی

شرکت گروه ملی

مشاهده شرایط خرید اقساطی

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و معرفی نامه اداره

شرایط اقساطی:

بدون نیاز به چک ، سفته و ضامن

فقط با ارائه کارت ملی و معرفی نامه اداره