دسته بندی

فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

اتو بخارگر دستی فیلیپس مدل STH1000

اتو بخارگر دستی فیلیپس مدل STH1000

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2858,"CreatedDate":"1403/04/09 11:59:17 ق.ظ"}
{"Id":2858,"Unitcost":27000000,"AfterDiscount":27000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:02:00","QtyRemaining":-1}
{"Id":2853,"CreatedDate":"1403/04/09 09:18:17 ق.ظ"}
{"Id":2853,"Unitcost":63600000,"AfterDiscount":63600000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:02:00","QtyRemaining":1}
بخارگر ایستاده تفال مدل IT8490M0

بخارگر ایستاده تفال مدل IT8490M0

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2838,"CreatedDate":"1403/04/07 10:29:12 ق.ظ"}
{"Id":2838,"Unitcost":72000000,"AfterDiscount":72000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:02:00","QtyRemaining":-1}
{"Id":2339,"CreatedDate":"1402/10/21 10:18:39 ق.ظ"}
{"Id":2339,"Unitcost":53000000,"AfterDiscount":53000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:02:00","QtyRemaining":1}
بخارگر دستی سون استار مدل 7SGS2037

بخارگر دستی سون استار مدل 7SGS2037

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1887,"CreatedDate":"1402/07/12 02:45:12 ب.ظ"}
{"Id":1887,"Unitcost":14000000,"AfterDiscount":14000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:02:00","QtyRemaining":-1}