دسته بندی

فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

سرویس قاشق و چنگال 157 پارچه ام جی اس مدل 005

سرویس قاشق و چنگال 157 پارچه ام جی اس مدل 005

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2455,"CreatedDate":"1402/11/10 01:29:35 ب.ظ"}
{"Id":2455,"Unitcost":92900000,"AfterDiscount":92900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":-1}
{"Id":2413,"CreatedDate":"1402/11/02 12:26:25 ب.ظ"}
{"Id":2413,"Unitcost":17500000,"AfterDiscount":17500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":1}
سرویس چاقو آشپزخانه 8 پارچه ریور مدل 8436

سرویس چاقو آشپزخانه 8 پارچه ریور مدل 8436

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2395,"CreatedDate":"1402/10/25 01:53:14 ب.ظ"}
{"Id":2395,"Unitcost":12000000,"AfterDiscount":12000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":-1}
سرويس ٣٠ پارچه كرايس بونسا

سرويس ٣٠ پارچه كرايس بونسا

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2324,"CreatedDate":"1402/10/18 01:50:23 ب.ظ"}
{"Id":2324,"Unitcost":18600000,"AfterDiscount":18600000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":-1}
{"Id":2323,"CreatedDate":"1402/10/18 01:38:51 ب.ظ"}
{"Id":2323,"Unitcost":16500000,"AfterDiscount":16500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":1}
فلفل ساب ویداس مدل VI-9015

فلفل ساب ویداس مدل VI-9015

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":558,"CreatedDate":"1401/05/06 03:42:52 ب.ظ"}
{"Id":558,"Unitcost":2000000,"AfterDiscount":2000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":-1}
ظرف غذا ساده رنگی

ظرف غذا ساده رنگی

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":2071,"CreatedDate":"1402/09/06 01:08:15 ب.ظ"}
{"Id":2071,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":-1}
ظرف غذا meal box مدل panlatable food

ظرف غذا meal box مدل panlatable food

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":2070,"CreatedDate":"1402/09/06 12:44:16 ب.ظ"}
{"Id":2070,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":-1}
ظرف غذا lunch box مدل Quality life

ظرف غذا lunch box مدل Quality life

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":2069,"CreatedDate":"1402/09/06 12:06:47 ب.ظ"}
{"Id":2069,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":-1}
ظرف غذا lunch box مدل Single healthy

ظرف غذا lunch box مدل Single healthy

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":2068,"CreatedDate":"1402/09/06 11:54:13 ق.ظ"}
{"Id":2068,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":-1}
ظرف غذا lunch box دو طبقه

ظرف غذا lunch box دو طبقه

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":2067,"CreatedDate":"1402/09/06 11:38:26 ق.ظ"}
{"Id":2067,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":-1}
ظرف غذا Have a good meal

ظرف غذا Have a good meal

لطفاً تماس بگیرید ۰۶۱۹۱۰۰۱۴۱۴
ناموجود
{"Id":2066,"CreatedDate":"1402/09/06 11:16:43 ق.ظ"}
{"Id":2066,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-02-03 16:09:18","QtyRemaining":-1}