دسته بندی

فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

میوه و سبزی خشک کن سایا مدل GP-102

میوه و سبزی خشک کن سایا مدل GP-102

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2466,"CreatedDate":"1402/11/12 11:42:40 ق.ظ"}
{"Id":2466,"Unitcost":20900000,"AfterDiscount":20900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":-1}
میوه و سبزی خشک کن سایا مدل GP 103

میوه و سبزی خشک کن سایا مدل GP 103

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2459,"CreatedDate":"1402/11/11 10:19:08 ق.ظ"}
{"Id":2459,"Unitcost":20900000,"AfterDiscount":20900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":-1}
میوه خشک کن آزور مدل AZ 722FD

میوه خشک کن آزور مدل AZ 722FD

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2389,"CreatedDate":"1402/10/25 12:16:43 ب.ظ"}
{"Id":2389,"Unitcost":34500000,"AfterDiscount":34500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":-1}
{"Id":2388,"CreatedDate":"1402/10/25 12:09:20 ب.ظ"}
{"Id":2388,"Unitcost":37500000,"AfterDiscount":37500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":3}
{"Id":2387,"CreatedDate":"1402/10/25 11:59:14 ق.ظ"}
{"Id":2387,"Unitcost":31800000,"AfterDiscount":31800000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":2}
میوه خشک کن دونالکس مدل DN-610

میوه خشک کن دونالکس مدل DN-610

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2282,"CreatedDate":"1402/10/11 02:13:35 ب.ظ"}
{"Id":2282,"Unitcost":36300000,"AfterDiscount":36300000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":-1}
میوه خشک کن دیجیتال رویال کینگ مدل 1460

میوه خشک کن دیجیتال رویال کینگ مدل 1460

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2224,"CreatedDate":"1402/10/03 10:40:13 ق.ظ"}
{"Id":2224,"Unitcost":26500000,"AfterDiscount":26500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":-1}
میوه خشک کن دلمونتی مدل DL220

میوه خشک کن دلمونتی مدل DL220

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1871,"CreatedDate":"1402/06/12 10:51:39 ق.ظ"}
{"Id":1871,"Unitcost":43900000,"AfterDiscount":43900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":-1}
میوه خشک کن دلمونتی مدل DL 190

میوه خشک کن دلمونتی مدل DL 190

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":904,"CreatedDate":"1401/06/21 03:47:59 ب.ظ"}
{"Id":904,"Unitcost":15500000,"AfterDiscount":15500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":-1}
میوه خشک‌کن نوا مدلNova NFS-9009FD

میوه خشک‌کن نوا مدلNova NFS-9009FD

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":872,"CreatedDate":"1401/06/18 01:19:06 ب.ظ"}
{"Id":872,"Unitcost":13500000,"AfterDiscount":13500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":-1}
میوه خشک کن دلمونتی Delmonti مدل DL195

میوه خشک کن دلمونتی Delmonti مدل DL195

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":397,"CreatedDate":"1401/03/16 03:03:33 ب.ظ"}
{"Id":397,"Unitcost":33000000,"AfterDiscount":33000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":-1}
 میوه خشک کن نوا مدل NFS-9010DFD

میوه خشک کن نوا مدل NFS-9010DFD

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":338,"CreatedDate":"1401/02/27 06:24:58 ب.ظ"}
{"Id":338,"Unitcost":18000000,"AfterDiscount":18000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:45:16","QtyRemaining":-1}