دسته بندی

فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

ساندویچ ساز آزور مدل AZ-707SM

ساندویچ ساز آزور مدل AZ-707SM

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2381,"CreatedDate":"1402/10/25 10:51:24 ق.ظ"}
{"Id":2381,"Unitcost":40500000,"AfterDiscount":40500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":-1}
ساندویچ ساز آزور مدل AZ-706SM

ساندویچ ساز آزور مدل AZ-706SM

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2380,"CreatedDate":"1402/10/25 10:36:44 ق.ظ"}
{"Id":2380,"Unitcost":33700000,"AfterDiscount":33700000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":-1}
{"Id":2309,"CreatedDate":"1402/10/16 10:42:44 ق.ظ"}
{"Id":2309,"Unitcost":35900000,"AfterDiscount":35900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":1}
{"Id":2308,"CreatedDate":"1402/10/16 10:35:58 ق.ظ"}
{"Id":2308,"Unitcost":30500000,"AfterDiscount":30500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":1}
ساندویچ ساز تفال مدل SW614831

ساندویچ ساز تفال مدل SW614831

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2225,"CreatedDate":"1402/10/03 11:03:36 ق.ظ"}
{"Id":2225,"Unitcost":30800000,"AfterDiscount":30800000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":-1}
{"Id":1918,"CreatedDate":"1402/07/16 12:54:00 ب.ظ"}
{"Id":1918,"Unitcost":20500000,"AfterDiscount":20500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":2}
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080

ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1710,"CreatedDate":"1402/02/31 07:34:00 ق.ظ"}
{"Id":1710,"Unitcost":29000000,"AfterDiscount":29000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":-1}
ساندویچ ساز دو کاره کنوود مدل SMP94

ساندویچ ساز دو کاره کنوود مدل SMP94

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1709,"CreatedDate":"1402/02/31 07:33:09 ق.ظ"}
{"Id":1709,"Unitcost":33000000,"AfterDiscount":33000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":-1}
ساندویچ ساز کاخلر مدل KH-213

ساندویچ ساز کاخلر مدل KH-213

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1690,"CreatedDate":"1402/02/28 08:23:23 ب.ظ"}
{"Id":1690,"Unitcost":33000000,"AfterDiscount":33000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":-1}
ساندویچ ساز کاستلو مدل CSM-650

ساندویچ ساز کاستلو مدل CSM-650

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1461,"CreatedDate":"1401/11/22 02:25:24 ب.ظ"}
{"Id":1461,"Unitcost":40300000,"AfterDiscount":40300000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":-1}
ساندویچ ساز آیسن مدل 720

ساندویچ ساز آیسن مدل 720

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":1329,"CreatedDate":"1401/10/13 03:34:01 ب.ظ"}
{"Id":1329,"Unitcost":19500000,"AfterDiscount":19500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":-1}
{"Id":955,"CreatedDate":"1401/06/25 01:53:27 ق.ظ"}
{"Id":955,"Unitcost":21500000,"AfterDiscount":21500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 22:21:02","QtyRemaining":1}