دسته بندی

فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

{"Id":2865,"CreatedDate":"1403/04/09 03:39:43 ب.ظ"}
{"Id":2865,"Unitcost":74000000,"AfterDiscount":74000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":2}
زودپز روگازی دلمونتی مدل DL1020

زودپز روگازی دلمونتی مدل DL1020

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2453,"CreatedDate":"1402/11/10 12:51:20 ب.ظ"}
{"Id":2453,"Unitcost":64500000,"AfterDiscount":64500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":-1}
 زودپز روگازی دلمونتی مدل ‌DL1030A

زودپز روگازی دلمونتی مدل ‌DL1030A

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2451,"CreatedDate":"1402/11/09 02:03:36 ب.ظ"}
{"Id":2451,"Unitcost":55800000,"AfterDiscount":55800000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":-1}
{"Id":2374,"CreatedDate":"1402/10/25 09:46:19 ق.ظ"}
{"Id":2374,"Unitcost":67500000,"AfterDiscount":67500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":1}
زودپز چند کاره ایوولی مدل EVKA-PC5014B

زودپز چند کاره ایوولی مدل EVKA-PC5014B

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2287,"CreatedDate":"1402/10/12 01:19:37 ب.ظ"}
{"Id":2287,"Unitcost":38500000,"AfterDiscount":38500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":-1}
زودپز 7 لیتری دونالکس مدل DN-505

زودپز 7 لیتری دونالکس مدل DN-505

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2194,"CreatedDate":"1402/09/27 02:44:24 ب.ظ"}
{"Id":2194,"Unitcost":43200000,"AfterDiscount":43200000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":-1}
زودپز دوقلو کاندید مدل هلیوس 6 و 4 لیتر با درب پیرکس

زودپز دوقلو کاندید مدل هلیوس 6 و 4 لیتر با درب پیرکس

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2145,"CreatedDate":"1402/09/22 10:47:39 ق.ظ"}
{"Id":2145,"Unitcost":63000000,"AfterDiscount":63000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":-1}
زودپز پلوپز دلمونتی مدل DL690

زودپز پلوپز دلمونتی مدل DL690

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2144,"CreatedDate":"1402/09/22 10:38:40 ق.ظ"}
{"Id":2144,"Unitcost":74000000,"AfterDiscount":74000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":-1}
پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل RCSC271

پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل RCSC271

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2140,"CreatedDate":"1402/09/21 04:00:03 ب.ظ"}
{"Id":2140,"Unitcost":37900000,"AfterDiscount":37900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":-1}
پلوپز فلر مدل RC90

پلوپز فلر مدل RC90

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2137,"CreatedDate":"1402/09/21 01:23:21 ب.ظ"}
{"Id":2137,"Unitcost":52000000,"AfterDiscount":52000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":-1}
زودپز برقی تولیپس مدل PC-A 445 F

زودپز برقی تولیپس مدل PC-A 445 F

ثبت پیش سفارش امکان ثبت پیش سفارش کالا فعال است
ناموجود
{"Id":2136,"CreatedDate":"1402/09/20 03:12:53 ب.ظ"}
{"Id":2136,"Unitcost":47500000,"AfterDiscount":47500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":-1}
{"Id":1808,"CreatedDate":"1402/04/14 01:49:13 ب.ظ"}
{"Id":1808,"Unitcost":52500000,"AfterDiscount":52500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-04-25 05:48:08","QtyRemaining":2}