دسته بندی

فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

جارو شارژی دونالکس مدل DN-710

جارو شارژی دونالکس مدل DN-710

65,450,000 ریال 7%
60,868,500 ریال
{"Id":2281,"CreatedDate":"1402/10/11 01:56:19 ب.ظ"}
{"Id":2281,"Unitcost":65450000,"AfterDiscount":60868500,"DiscountPercent":7,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":1}
آون توستر 50 لیتر دونالکس مدل DN-980

آون توستر 50 لیتر دونالکس مدل DN-980

62,150,000 ریال 9%
56,556,500 ریال
{"Id":2280,"CreatedDate":"1402/10/11 01:41:26 ب.ظ"}
{"Id":2280,"Unitcost":62150000,"AfterDiscount":56556500,"DiscountPercent":9,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":4}
اتو مو سورکر مدل SK-958

اتو مو سورکر مدل SK-958

29,000,000 ریال 0%
25,600,000 ریال
{"Id":1989,"CreatedDate":"1402/08/23 12:24:34 ب.ظ"}
{"Id":1989,"Unitcost":29000000,"AfterDiscount":25600000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":3400000.00,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":3}
فر کننده مو پروویو مدل PW-4116

فر کننده مو پروویو مدل PW-4116

16,500,000 ریال 0%
14,500,000 ریال
{"Id":1988,"CreatedDate":"1402/08/23 12:04:42 ب.ظ"}
{"Id":1988,"Unitcost":16500000,"AfterDiscount":14500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":2000000.00,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":2}
{"Id":1986,"CreatedDate":"1402/08/23 11:37:35 ق.ظ"}
{"Id":1986,"Unitcost":34500000,"AfterDiscount":32800000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":1700000.00,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":14}
{"Id":1985,"CreatedDate":"1402/08/23 11:28:25 ق.ظ"}
{"Id":1985,"Unitcost":33000000,"AfterDiscount":31800000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":1200000.00,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":6}
سشوار مسافرتی پروویو مدل PW-3114

سشوار مسافرتی پروویو مدل PW-3114

13,000,000 ریال 0%
10,900,000 ریال
{"Id":1980,"CreatedDate":"1402/08/22 12:59:44 ب.ظ"}
{"Id":1980,"Unitcost":13000000,"AfterDiscount":10900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":2100000.00,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":3}
پلوپز مایدیا مدل MB-RS5010W2

پلوپز مایدیا مدل MB-RS5010W2

35,200,000 ریال 0%
30,400,000 ریال
{"Id":1889,"CreatedDate":"1402/07/12 03:01:26 ب.ظ"}
{"Id":1889,"Unitcost":35200000,"AfterDiscount":30400000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":4800000.00,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":1}
جاروبرقی 2400 وات روسو مدل Boss

جاروبرقی 2400 وات روسو مدل Boss

51,000,000 ریال 0%
49,500,000 ریال
{"Id":1886,"CreatedDate":"1402/07/12 02:31:37 ب.ظ"}
{"Id":1886,"Unitcost":51000000,"AfterDiscount":49500000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":1500000.00,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":1}
غذا ساز 27 کاره مولینکس مدل FP733

غذا ساز 27 کاره مولینکس مدل FP733

98,500,000 ریال 5%
93,575,000 ریال
{"Id":1740,"CreatedDate":"1402/03/10 03:03:14 ب.ظ"}
{"Id":1740,"Unitcost":98500000,"AfterDiscount":93575000,"DiscountPercent":5,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":3}
موزن گوش و بینی پرو امگا مدل 1040

موزن گوش و بینی پرو امگا مدل 1040

7,000,000 ریال 0%
6,000,000 ریال
{"Id":1734,"CreatedDate":"1402/03/09 01:50:03 ب.ظ"}
{"Id":1734,"Unitcost":7000000,"AfterDiscount":6000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":1000000.00,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":16}
فر کننده مو بابلیس مدل C449SDE

فر کننده مو بابلیس مدل C449SDE

26,000,000 ریال 0%
25,000,000 ریال
{"Id":1731,"CreatedDate":"1402/03/09 01:47:39 ب.ظ"}
{"Id":1731,"Unitcost":26000000,"AfterDiscount":25000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":1000000.00,"DiscountEndDate":"1402-12-28 00:00:00","CurrentDate":"1402-12-07 15:37:14","QtyRemaining":1}