فیلترها

حذف فیلترها

دسته بندی

فروشگاه تجهیزات و ابزارآلات رشیدپور

فروشگاه رشیدپور، عرضه کننده  انواع ابزارآلات و تجهیزات ساختمان است. همچنین این فروشگاه با مجموعه هزارنقش قرارداد دارد. فروشگاه ابزارآلات و تجهیزات رشیدپور تمامی تجهیزات و محصولات مورد نیاز برای ساخت و ساز ساختمان و... را با قیمت مناسب و بالاترین کیفیت در اختیار شما عزیزان قرار می دهد.

hezar-naghsh
{"Id":1778,"CreatedDate":"1402/03/30 05:20:40 ب.ظ"}
{"Id":1778,"Unitcost":44940000,"AfterDiscount":44940000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:46","QtyRemaining":1}
{"Id":1775,"CreatedDate":"1402/03/30 05:03:05 ب.ظ"}
{"Id":1775,"Unitcost":145000000,"AfterDiscount":145000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:46","QtyRemaining":1}
{"Id":1773,"CreatedDate":"1402/03/30 04:51:31 ب.ظ"}
{"Id":1773,"Unitcost":38700000,"AfterDiscount":38700000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:46","QtyRemaining":1}
{"Id":1772,"CreatedDate":"1402/03/30 04:45:00 ب.ظ"}
{"Id":1772,"Unitcost":23000000,"AfterDiscount":23000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:46","QtyRemaining":1}
{"Id":1771,"CreatedDate":"1402/03/30 04:35:40 ب.ظ"}
{"Id":1771,"Unitcost":21000000,"AfterDiscount":21000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:46","QtyRemaining":1}
{"Id":1755,"CreatedDate":"1402/03/16 01:01:28 ب.ظ"}
{"Id":1755,"Unitcost":186900000,"AfterDiscount":186900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:46","QtyRemaining":1}
{"Id":1754,"CreatedDate":"1402/03/16 12:52:17 ب.ظ"}
{"Id":1754,"Unitcost":85000000,"AfterDiscount":85000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:46","QtyRemaining":1}
{"Id":1511,"CreatedDate":"1401/12/06 06:42:35 ب.ظ"}
{"Id":1511,"Unitcost":35490000,"AfterDiscount":35490000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:46","QtyRemaining":1}
{"Id":1507,"CreatedDate":"1401/12/06 06:21:12 ب.ظ"}
{"Id":1507,"Unitcost":49980000,"AfterDiscount":49980000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:46","QtyRemaining":1}
{"Id":1504,"CreatedDate":"1401/12/06 05:39:12 ب.ظ"}
{"Id":1504,"Unitcost":75000000,"AfterDiscount":75000000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:47","QtyRemaining":1}
{"Id":1777,"CreatedDate":"1402/03/30 05:16:20 ب.ظ"}
{"Id":1777,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:47","QtyRemaining":0}
{"Id":1774,"CreatedDate":"1402/03/30 04:54:19 ب.ظ"}
{"Id":1774,"Unitcost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountEndDate":"","CurrentDate":"1403-03-25 21:53:47","QtyRemaining":0}